NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Nyheter fra NKNSBehandlingstilbud


Helse Midt-Norge
Helse Nord
Helse Øst
Helse Sør
Helse Vest

Behandlingsveileder
Lover/ Forskrifter
Til nedlastning


Bruker og pårørende

Lenker
Hvordan få hjelp
Om spiseforstyrrelser
Pasientrettigheter


Kontakt
Hvordan få hjelp for spiseforstyrrelser Fritt sykehusvalg Helse Øst Helse Sør Helse Vest Helse Nord Helse Midt
 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift