NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Nyheter
Kurs og kongresser
Artikler
Bokanmeldelser
Lenker
  Høringsnotat:"Tvangsbehandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser"
  Foredrag med Walter Vandereycken
  Helsebiblioteket

Høringsnotat:"Tvangsbehandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser"


Vedlegg: til høringsnotatet

 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift