NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Nyheter
Kurs og kongresser
Artikler
Bokanmeldelser
Lenker

"Kropp og selvfølelse"

Utdanningsprogram om spiseforstyrrelser for helse Midt-Norge

Tverrfaglig utdanningsprogram for Helseregion Midt-Norge
Arrangør: Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger
Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag

Utdanningens mål er å øke helsepersonells kompetanse innen forståelse, forebygging, diagnostisering og behandling av spiseforstyrrelser. Videre vektlegges oppbygging og utvikling av lokale fagmiljøer.Kull 2 starter i februar 2007, og avsluttes ved våren 2008. Kropp og selvfølelse er en klinisk utdanning over tre semestre med totalt 17 dagers undervisning. Utdanningen tilbys fagpersoner med ulik bakgrunn og erfaring. I tillegg til fagspesifikk kunnskap er målet å tilføre deltakerne et utvidet perspektiv relatert til spiseforstyrrelser. Utdanningen tar for seg en rekke tema, blant annet nettverksbygging, miljøterapi, motivasjonsarbeid, somatikk og ulike teoretiske modeller. Til formidling av tema har vi samlet noen av de fremste fagpersonene fra inn- og utland.

Utdanningen inkluderer 6 veiledningsdager i faste grupper, samt et skriftlig innleveringskrav. Ved fullført utdanning utstedes kursbevis. Det arbeides med å få utdanningen godkjent som del av spesialistutdanning. Programmet har i andre helseregioner blitt godkjent som meritterende kurs i spesialitetene voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, allmennmedisin, utdanning i klinisk psykologi og klinisk spesialist i sykepleie.

Behandling av spiseforstyrrelser er et nasjonalt satsningsområde, og med midler fra Sosial- og helsedirektoratet vil utdanningen kunne gjennomføres uten kurs- eller deltakeravgift. Arbeidsgiver må imidlertid dekke reisekostnader. Utdanningen vil i hovedsak bli gjennomført i Trøndelagsregionen.

For søknadskjema eller ytterligere informasjon, kontakt:

Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser, Sykehuset Levanger, sekretær Hilde Kristin Vatterholm, telefon 7409 7372, eller hkvatterholm@hnt.no.

Studieleder for Kropp og selvfølelse Midt-Norge: Mia Sve, telefon: 7483 9955 / 4824 2070, eller:
Mia.Sve@hnt.no

Søknadsfrist 1. november 2006.


Vedlegg: Søknadsskjema.doc

 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift