NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Forskningsnytt
Praktisk gjennomføring av tvungen ettervern
Kvalitetsarbeid
  Kartlegging 2006, Helse Nord
Prosjekter i Norge

Kartlegging 2006, Helse Nord

Kartlegging av tilbud, kompetanse og samarbeid innenfor fagområdet spiseforstyrrelser.
Helse Nord


Vedlegg: Sluttrapport kartlegging.06.doc

 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift