NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Forskningsnytt
Praktisk gjennomføring av tvungen ettervern
Kvalitetsarbeid
Prosjekter i Norge
  Kropp og selvfølelse

Kropp og selvfølelse

Et kompetanseprogram for helsepersonell som behandler pasienter med spiseforstyrrelser

Programmet er tverrfaglig og går over tre semestre. Det består av forelesninger, seminarer, klinisk veiledning og gruppevirksomhet.

Programmet inneholder ulike tema, blant annet forebygging, motivasjonsarbeid, psykiatrisk og somatisk utredning og behandling, ulike teoretiske forståelsesmodeller og behandlingsmodeller. Det vektlegges nettverksoppbygging og tverrfaglig samarbeid, samt oppbygging og utvikling av lokale fagmiljøer.

Behandling av spiseforstyrrelser er et nasjonalt satsningsområde, og midler fra Sosial- og helsedirektoratet gjør at utdanningen kan gjennomføres uten kurs- eller deltakeravgift. Reiser betales ikke.

Ytterligere informasjon finner du ved å klikke deg inn på din helseregion. Der vil du finne mer spesifikke opplysninger om innhold, inntaksrutiner og videre kontakt.

Lenke: Til Kropp og selvfølelse

 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift