NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt

-ET HELHETLIG BEHANDLINGSTILBUD MED DEG I SENTRUM

Helse Sør
Helse Midt-Norge
Helse Øst
Helse Nord
Helse Vest
Om fritt sykehusvalg

Vi ønsker å tilby et så profesjonelt behandlingstilbud som mulig for deg som sliter med en spiseforstyrrelse. Vi håper at du som har disse problemene gir deg selv muligheten til å bli kjent med andre måter å løse problemer på, og som kan bringe deg videre på veien til et rikere liv.

Vi ønsker at behandlingen skal være forutsigbar og trygg også i forhold til hva som skjer etter utskriving fra en av spesialenhetene.

Vi driver kontinuerlig evaluering og forskning og benytter i den sammenheng internasjonalt anerkjente selvrapporteringsskjema i begynnelsen av behandlingen og ved avslutningen. De som har vært i behandling til oss vil også bli spurt om å svare på noen spørreskjema
1 år og 2 år etter avsluttet behandling.

Vi benytter medikamenter kun når dette er nødvendig, etter nøye vurdering og i forståelse med den enkelte.

Vi vet at mange kan ha økonomiske problemer, som ytterligere forverrer situasjonen og at noen trenger hjelp til avklaring av ulike trygderelaterte problemer eller skolegang. Dette kan være noen av oppgavene vår sosialkonsulent kan bestå med. 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift