NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Helse Sr
Helse Midt-Norge
  Barn og unge
  Behandling av voksne
Helse st
Helse Nord
Helse Vest

Barn og unge

St. Olavs Hospital i Trondheim har det regionale ansvaret for behandlingstilbudet til barn- og unge med spiseforstyrrelser i Helseregion Midt-Norge. Allerede eksisterende sengeplasser benyttes i dag. 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift