NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Helse Sør
Helse Midt-Norge
  Barn og unge
  Behandling av voksne
Helse Øst
Helse Nord
Helse Vest

Behandling av voksne

Regionalt fagteam ble opprettet i 2001, og en spesialavdeling med åtte senger for behandling av pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser ble åpnet i januar 2003 på Levanger. Posten har god erfaring med behandlingstilbudet til pasienter med anorexia nervosa. For pasienter med bulimia nervosa vurderes et behandlingsopplegg med kortere innleggelser med påfølgende planlagte reinnleggeler.

I februar 2006 åpnet en flerregional avdeling med ytterligere åtte sengeplasser på Stjørdal. I tillegg gis et poliklinisk tilbud både individuelt og i ulike grupper.

Det Regionale Kompetansesenteret for spiseforstyrrelser (Sykehuset Levanger) dekker Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag. RKSF tilbyr veiledning til regionen som kompetansehevende tiltak.
Telefon: 74 09 86 67.


Vedlegg: Brosjyre_SV1.pdf

 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift