NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Helse Sør
Helse Midt-Norge
Helse Øst
Helse Nord
  Barn og unge
  Behandling av voksne
Helse Vest

Barn og unge

Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø, tilbyr behandling til barn og unge med spiseforstyrrelser.
Helse Nord har sytten barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger. Unge med alvorlige spiseforstyrrelser behandles i dag ved ungdomspsykiatrisk avdeling, og i 2004 hadde posten åtte pasienter innlagt. I tillegg benyttes somatisk barneavdeling og barnepsykiatrisk avdeling. 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift