NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Helse Sør
Helse Midt-Norge
Helse Øst
Helse Nord
  Barn og unge
  Behandling av voksne
Helse Vest

Behandling av voksne

Behandling av voksne

Det regionale behandlingstilbudet for voksne i Helse Nord, ligger i Bodø, og behandler pasienter med anoreksia nervosa, bulimia nervosa eller anen uspesifisert spiseforstyrrelse. Tilbudet gis til de som har behov for mer spesialisert behandling enn det som gis ved Distriktspsykiatriske senter eller andre sykehusavdelinger i Helse Nord.

Det regionale senteret (RESSP)består av en døgnenhet med 12 sengeplasser og et kompetanseteam som driver poliklinikk, nettverksarbeid og forskning.

Pasienter søkes til RESSP gjennom psykiatriske poliklinikker eller privatpraktiserende spesialister.

Kontakt:
Regionalt senter for spiseforstyrrelser, Nordlandssykehuset HF, Kløveråsveien 1, 8092 Bodø.
Tlf. 75 50 10 00 eller vår hjemmeside:
www.nlsh.no/spiseforstyrrelser

Lenke: til Nordlandssykehuset:

 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift