NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Helse Sør
Helse Midt-Norge
Helse Øst
  Enhet for spisefortyrrelser ved Aker Sykehus
  Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser
Helse Nord
Helse Vest

Enhet for spisefortyrrelser ved Aker Sykehus

Enheten for spiseforstyrrelser er en spesialpoliklinikk som gir et tverrsektorielt tilbud til personer over 18 år med spiseforstyrrelser. Årlig behandles 115-120 pasienter. Telefon: 22 02 92 01 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift