NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Helse Sør
Helse Midt-Norge
Helse Øst
  Enhet for spisefortyrrelser ved Aker Sykehus
  Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser
Helse Nord
Helse Vest

Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser

Regional avdeling for spiseforstyrrelser (RASP) skal tilby ett høyspesialisert behandlingstilbud til pasienter med alvorlige spiseforstyrrelser i Helse Sør-Øst.

Avdelingen er organisatorisk tilknyttet Oslo universitetssykehus HF, Ullevål. RASP har et poliklinisk tilbud for barn / ungdom og voksne. Dette omfatter også et dagtilbud og behandling i flerfamiliegruppeterapi. Det kan også søkes om bistand fra klinisk ernæringsfysiolog.
RASP har 8 døgnplasser på barn / ungdomsposten som kan innebære familieinnleggelser, og 12 døgnplasser på voksenposten.
Søknad om behandling sendes, på vegne av pasienten, fra spesialisthelsetjenesten.

RASP har i tillegg et kompetansesenter for forskning, undervisning som arrangerer kurs og konferanser, prosjekt i mentaliseringsbasert behandling og fagutvikling. Og samarbeider med ulike sykehus og klinikker i regionen, nasjonalt og internasjonalt. RASP er vert for utdaningstilbudet "Kropp & Selvfølelse i Helse Sør-Øst.
For mer informasjon se: www.rasp.no
Telefon ekspedisjon: +47 23 01 62 30
Telefaks: +47 23 01 62 31
Besøksadresse:
Kirkeveien 166,
Bygg 37, inng. A

Postadresse:
Oslo universitetssykehus HF, Ullevål
Regional avdeling for spiseforstyrrelser
0407 Oslo

Lenke: www.rasp.no

 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift