NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Helse Sør
  Modum Bad
Helse Midt-Norge
Helse Øst
Helse Nord
Helse Vest

Modum Bad

Ved Modum Bad har det siden 1991 vært et behandlingstilbud for personer med spiseforstyrrelser. Vi har nå 16 sengeplasser i en egen avdeling for personer med anoreksi, bulimi og andre former for spiseforstyrrelser.

Vår forståelse er at symptomene ved spiseforstyrrelsen er en måte å regulere eller kontrollere følelsesmessige problemer som f.eks. lav selvfølelse. Etter hvert blir det symptomene som slanking, overspising, oppkast, bruk av avføringsmidler og overtrening som blir hovedproblemet og det som styrer hverdagen.

Behandlingsmålsetting ved avdelingen er:
- Innarbeide normalisert spisemønster med fire daglige måltider ernæringsmessig riktig sammensatt.
- Slutte med uhensiktsmessig vektreduserende atferd og normalisering av vekt
- Bearbeide følelsesmessige problemer
Pasienter som tas imot må ha en klar spiseforstyrrelse med nedsatt daglig funksjonsnivå som følge og fått behandling over tid av det lokale hjelpeapparatet uten tilstrekkelig bedring. Personer med alvorlige somatiske komplikasjoner kan ikke behandles ved Modum Bad på grunn av manglende medisinsk beredskap. Alvorlig undervektige pasienter med en kroppsmasseindeks (Body Mass Index (BMI) = kg/høyde2) under 15 tas ikke imot da alvorlig undervektige pasienter har konsentrasjonsproblemer slik at de ikke vil ha nytte av vårt behandlingsprogram og vi har ikke nok personal til å ivareta svært undervektige. Vårt behandlingsprogram er ikke tilpasset personer med spiseforstyrrelser og svært alvorlig fedme.

Behandlingen er symptomfokusert og bygger på ulike terapeutiske forståelser som kognitive-adferdsterapeutiske prinsipper, psykodynamisk tenkning og miljøterapi. Behandlingsprogrammet består av gruppemøter, individualterapi, undervisning, fellesmøter i avdelingen, uttrykksterapi og fysisk trening. Det er obligatorisk 4 måltider daglig. Måltidene inntas sammen med de andre pasienten i et spiserom i avdelingen. Personalet er sammen med pasientene ved noen måltider.

Avdelingen er organisert i to behandlingsteam med 6-8 pasienter i hver; individualprogrammet (IP-gruppen) og gruppeprogrammet (GP-gruppen). Pasientene i de ulike gruppene er blitt vurdert dit ut i fra hvor de er i sin prosess, samt sykdomsbelastning. GP-gruppen er lukket, det betyr at pasientene innlegges og utskrives på samme tid. Behandlingslengde er ca. 3 måneder og det meste av behandlingen foregår i gruppe. I IP-gruppen er behandlingslengden individuelt tilpasset i inntil 6 måneder. Pasientene i denne gruppen får også en tettere oppfølging i bl.a. spisesituasjonen. I tillegg er det pågående et prøveprosjekt der pasienter blir innlagt til gjentatte ukes innleggelser en gang pr. måned over et halvt års tid. Pasienten må skrive under på en behandlingsavtale om at de vil ta imot behandlingen og følge retningslinjene for behandlingen i avdelingen. 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift