NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Helse Sør
Helse Midt-Norge
Helse Øst
Helse Nord
Helse Vest
  Seksjon for spiseforstyrrelser
  Beskrivelse av behandlingstilbudet.
  Henvisning til seksjon for spiseforstyrrelser.
  Undersøkelse, diagnose og behandling

Seksjon for spiseforstyrrelser

Helse Vest (Regionalt helseforetak) består av fire lokale helseforetak: Helse Førde, Helse Bergen, Helse Fonna og Helse Stavanger. I Helse Bergen er Psykiatrisk divisjon delt opp i flere avdelinger. En av disse avdelingene har fått betegnelsen Avdeling for Psykosomatisk Medisin (APSM). Barne- og Ungdomspsykiatrisk Avdeling (BUPA) og de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene er også en del av Psykiatrisk divisjon. Under APSM finner vi Seksjon for spiseforstyrrelser. Spesialenhet for Spiseforstyrrelser er en del av denne seksjonen. Enheten har fem døgnplasser og tolv dagplasser. Seksjon har i flere år tatt i mot pasienter til poliklinisk vurdering.


Helse Bergen HF
Haukeland Universitetssykehus, Jonas Liesvei 65, 5021 Bergen | Tlf 05300

Lenke: til Helse Bergen

 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift