NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Helse Sør
Helse Midt-Norge
Helse Øst
Helse Nord
Helse Vest
  Seksjon for spiseforstyrrelser
  Beskrivelse av behandlingstilbudet.
  Henvisning til seksjon for spiseforstyrrelser.
  Undersøkelse, diagnose og behandling

Beskrivelse av behandlingstilbudet.

For nærmere beskrivelse av behadlingstilbudet, se lenke:

Lenke: Til beskrivelse av behandlingstilbudet

 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift