NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt

HVORFOR ER DET VIKTIG Å FÅ BEHANDLING?

Hvordan få hjelp
Pasientrettigheter
Om spiseforstyrrelser
Lenker
Om fritt sykehusvalg

Å komme tidlig i behandling betyr at man raskere kan man få stoppet en negativ utvikling. Behandling hjelper en til å bli mindre hemmet på livsutfoldelser, mer følelsesmessig stabil og bedre i balanse med seg selv og egne behov. Det innebærer også at man unngår medisinske komplikasjoner, økt psykisk stress og at kroppen raskere restituerer seg til normale forhold.

Målsettingen for behandling ved Regionalt Komptansesenter for Spiseforstyrrelser (RKSF) vil være forskjellig for den enkelte, men noen felles fokus kan være:
· forsvarlig vekt
· et mer regelmessig og normalisert forhold til mat og aktivitet
· å redusere / stoppe overspising og oppkast
· å få et bedre sosialt liv
· skolegang
· arbeid og fritidsaktiviteter

I denne sammenhengen søkes det også mot en forståelse av hva som har vært med på å utløse spiseforstyrrelsen og hva som opprettholder den. 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift