NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Hvordan få hjelp
 
Pasientrettigheter
Om spiseforstyrrelser
Lenker

HVORDAN KOMMER MAN TIL BEHANDLING?

Fastlege eller annen behandler kan sende en henvisning til RKSF, og denne blir så tatt opp på et inntaksmøte. Vi har et lovpålagt krav på oss om at vurdering om rett til helsehjelp skal skje innen 4 uker. Det vil si at i løpet av denne perioden skal henvisningen vurderes og man skal gi tilbakemelding om man vil få behandling eller ikke. Vi ønsker imidlertid å etablere kontakt med den som er henvist så raskt som mulig etter mottatt henvisning, og forsøker derfor å sette opp
1. vurderingssamtale allerede innen 4 uker. I forkant av timen hos oss vil du motta et skjema med spørsmål om relevante tema. Dette sendes tilbake til oss før timen.
Noen henvises til oss for innleggelse, andre til poliklinisk behandling. Når innleggelsesdato er bestemt får man mer informasjon om spesialenheten man legges inn ved. På innleggelsesdagen blir man møtt av behandler og miljøpersonale som skal være de faste kontaktene. 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift