NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Hvordan få hjelp
Pasientrettigheter
Om spiseforstyrrelser
Lenker
  Forskrift om øyeblikkelig hjelp
  Barneloven
  Lov om barn og foreldre
  Psykisk Helsevernlov
  Forskrift om individuell plan
  Hjelpeverge
  Lov om Pasientrettigheter (Pasientrettighetsloven)
  "Lommelegen"; Om spiseforstyrrelser

Forskrift om øyeblikkelig hjelp

Lenke: til forskrift om øyeblikkelig hjelp

 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift