NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt

Om oss

Etter initiativ fra Sosial- og helsedirektoratet er det opprettet et Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser (NKNS). Nettverket representeres av sentrale fagpersoner fra BUP, voksenpsykiatrien og somatiske avdelinger, representanter fra interesseorganisasjonene IKS og ROS, samt en representant fra SHdir.

Kontaktinformasjon
Aktuelle saker
Representanter
Aktivitetskalender
Møtereferat
Organisering
Nasjonal koordinator
Regionalkoordinatorer
Om fritt sykehusvalg

Målet er å etablere en organisering som gjør det lettere for behandlingsapparatet å kommunisere, samarbeide og behandle pasienter på tvers av regionene. Man ønsker også å utarbeide en strategi for hvordan foretak og behandlere kan innhente eventuelle mangler på kunnskap og kompetanse. NKNS vil videre bidra aktivt med kunnskapsformidling og kompetanseheving gjennom å arrangere kurs, temadager og konferanser. 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift