NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Kontaktinformasjon
  Helse Vest RHF
  Helse Midt-Norge RHF
  Helse Øst RHF
  Helse Nord RHF
  Helse Sør RHF
Aktuelle saker
Representanter
Aktivitetskalender
Møtereferat
Organisering
Nasjonal koordinator
Regionalkoordinatorer

Helse Vest RHF

Helse Vest RHF
pb 303, Forus, 4066 Bergen

Stein Frostad
Haukeland sykehus
5021 Bergen
Stein.Frostad@helse-bergen.no


Annicken Ulvik
BUPA
Haukeland Sykehus
5021 Bergen
Annicken Ulvik@helse-bergen.no 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift