NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Kontaktinformasjon
  Helse Vest RHF
  Helse Midt-Norge RHF
  Helse Øst RHF
  Helse Nord RHF
  Helse Sør RHF
Aktuelle saker
Representanter
Aktivitetskalender
Møtereferat
Organisering
Nasjonal koordinator
Regionalkoordinatorer

Helse Øst RHF

Helse Øst RHF
Postboks 4353
2317 Hamar

Helse Sør-Øst RHF

Regional avdeling for spiseforstyrrelser
Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål
0407 Oslo
Avd.sjef Roy Andersen
Roy Andersen@uus.no

Stedfortreder for avd.sjef og nettverkskoordinator Heidi Langbakk Skille
HeidiLangbakk.Skille@uus.no

Fungerende avd.overlege Inger M. Halvorsen
Inger.Halvorsen @uus.no

Prosjektleder for Kropp og selvfølelse i Helse Sør-Øst
Kari-Brith Thune-Larsen
thka@uus.no

Åse Minde og Eldar Evang
Aker universitetssykehus HF
Klinikk for psykiatri
0514 Oslo
efsaker@yahoo.no 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift