NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Kontaktinformasjon
  Helse Vest RHF
  Helse Midt-Norge RHF
  Helse Øst RHF
  Helse Nord RHF
  Helse Sør RHF
Aktuelle saker
Representanter
Aktivitetskalender
Møtereferat
Organisering
Nasjonal koordinator
Regionalkoordinatorer

Helse Sør RHF

Helse Sør RHF
Postboks 2825, Kjørbekk
3702 Skien


Øyvind Rø
Modum Bad
3370 Vikersund
Oyvind.Roe@modum-bad.no

Grete Haavaldsen
Spiseenheten i Tønsberg
Psykiatrien i Vestfold (PIV)
grete.haavaldsen@piv.no

Kirsten Djupesland
Overlege v/A-BUP,
Sørlandet Sykehus, Kristiansand S.
Kirsten.Djupesland@sshf.no

BUP, Sykehuset Buskerud HF
Dronningens gt 28
3004 Drammen
 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift