NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Kontaktinformasjon
  Helse Vest RHF
  Helse Midt-Norge RHF
  Helse Øst RHF
  Helse Nord RHF
  Helse Sør RHF
Aktuelle saker
Representanter
Aktivitetskalender
Møtereferat
Organisering
Nasjonal koordinator
Regionalkoordinatorer

Helse Nord RHF

Helse Nord RHF:

Vibeke Salsberg (Regional koordinator for BUP)
Ungdomspyskiatrisk avdeling, tlf Pb 88 UUN
9030 Tromsø
Vibeke.Stalsberg@uun.no

Mildrid Valvik (Regional koordinator for voksenpsyk.)
Nordlandssykehuset
Allmennpsykiatrisk avd.
Kløveråsvn 1
8002 Bodø
Mildrid.Valvik@nlsh.no

Birgit Rydså
Nordlandssykehuset
Allmennpsykiatrisk avd.
Kløveråsvn 1
8002 Bodø
Birgit.johanne.Rydså@nlsh.no

Beathe Reiert Nilsen
Nordlandssykehuset
Allmennpsykiatrisk avd.
Kløveråsvn 1
8002 Bodø
Beathe.Reiert.Nilsen@nlsh.no

Jan Rosenvinge
Universitet i Tromsø
Institutt for psykologi
9037 Tromsø
janr@psyk.uit.no 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift