NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Kontaktinformasjon
  Helse Vest RHF
  Helse Midt-Norge RHF
  Helse Øst RHF
  Helse Nord RHF
  Helse Sør RHF
Aktuelle saker
Representanter
Aktivitetskalender
Møtereferat
Organisering
Nasjonal koordinator
Regionalkoordinatorer

Helse Midt-Norge RHF

Barnepsykiater Kjersti Brænne
St. Olavs Hospital
Olavs Kyrres gt. 13
7030 Trondheim
kjersti.branne@stolav.no


Psykologspesialist Henrik Lundh
Enhetsleder ved poliklinikken
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser
Psykiatrisk avdeling
Sykehuset Levanger
7600 Levanger
henrik.lundh@hnt.no
Telefon: 916 16 377 / 740 98 667

Overlege Sigrid Bjørnelv
Avdelingsleder
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser
Psykiatrisk avdeling
Sykehuset Levanger
7600 Levanger
Sigrid.Bjornelv@hnt.no
Telefon: 916 16 377 / 740 98 667

Monika Otterstad Sund
Enhetsleder ved Spesialenhet Levanger
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser
Psykiatrisk avdeling
Sykehuset Levanger
7600 Levanger
Monika.O.Sund@hnt.no
Telefon: 916 16 377 / 740 98 667

Mia Sve
Enhetsleder ved Spesialenhet Stjørdal
Regionalt kompetansesenter for spiseforstyrrelser
Psykiatrisk avdeling
Sykehuset Levanger
7600 Levanger
mia.sve@hnt.no
Telefon: 916 16 377 / 740 98 667


mia.sve@hnt.no">Lenke:

 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift