NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Kontaktinformasjon
Aktuelle saker
Representanter
Aktivitetskalender
Møtereferat
Organisering
Nasjonal koordinator
Regionalkoordinatorer
  Regionale koordinater:

Regionale koordinater:

Helse Nord: Vibeke Stalsberg,Tromsø,barn/ Mildrid Valvik,Bodø, voksne.
Helse Vest: Stein Frostad
Helse Midt: Olav Kneppen
Helse Sør-Øst: Heidi Langbakk Skille

KONTAKTPERSON I Sosial og Helsedirektoratet:
Christer Gavèn
Sosial- og Helsedirektoratet, avd for pysk.helse
Postboks 8054 Dep
0031 Oslo
tlf: 2416 3090 fax: 2416 3014
cga@shdir.no


BRUKERFORENINGER:

IKS: Interessegruppe for kvinner med Spiseforstryrrelser
Ellen M. Berg Ottesen
Boks 8877 Youngstorget
0028 Oslo
tlf :22 94 00 17
ellen@iks.no


ROS; Rådgivning om spiseforstyrrelser
Ingjerd Strøm Skreien
Postboks 36 Sentrum
5803 Bergen
red@nettros.no
tlf 9487 7818 / 4822 0524
 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift