NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt

Behandlingsveileder

Lover / Forskrifter
Nedlasting
Om fritt sykehusvalg

På Helsetilsynets sider finner du heftet "Alvorlige spiseforstyrrelser. Retningslinjer for behandling i spesialisthelsetjenesten". Dokumentet er i PDF-format (950k). For å lese dokumentet trenger du programmet Acrobat Reader. Alvorlige spiseforstyrrelser

Det er utarbeidet en behandlingsveileder som omhandler fysioterapi og spiseforstyrrelser. Fysioterapi og spiseforstyrrelser

Norges Diabetesforbund har tatt initiativ til utarbeidelse av behandlingsveilederen Spiseforstyrrelser ved diabetes. Dokumentet er i PDF-format (587k). For å lese dokumentet trenger du programmet Acrobat Reader. Spiseforstyrrelser ved diabetes

I England har National Institute for Clinical Excellence utarbeidet retningslinjer for behandling av spiseforstyrrelser på vegne av National Health Service: Core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related eating disorders Core interventions in treatment

Utredning og behandling av spiseforstyrrelser i førstelinjetjenesten. En veileder på Legeforeningens sider. Veileder i spiseforstyrrelser 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift