NKNS (hjem)  
Behandlingstilbud Bruker # pårørende Behandlingsveileder Kontakt Om oss Aktuelt
Lover / Forskrifter
  Offentlige publikasjoner
  Lov om sosiale tjenester
  Oversikt over Norges lover og forskrifter
  Spesialisthelsetjenesteloven
  Hjelpeverge
Nedlasting

Hjelpeverge

Lenke: til Lov om hjelpeverge

 
Nasjonalt klinisk nettverk for spiseforstyrrelser • 7600 Levanger • Tlf 74 09 86 67 • Faks 74 09 73 07  Utskrift